Freesimistundide muutmine minutiteks – 1. osa

By bonamore 23.04.2021

Ühe operatsiooniga CNC freesimine

Tavaliselt käib keeruka detaili freesimine mitmes etapis. CNC pingil freesimine ja ettevalmistus tähendab aga igas etapis alati ettevalmistust ja paigaldust, mis võtab aega. Kui aga kõik õnnestuks ühe operatsiooniga, oleks nii ajavõit kui kulude kokkuhoid vägagi tuntav.

Selleks, et saaks detaili võimalikult kiiresti töödelda, on vaja vastava võimekusega freespinki, mis ei vaja vahepeal detaili lahti võtmist. Mida rohkem telgesid, seda parem, sest need annavad tööpingile suurema liikumisvabaduse.

Mida näitab freespingi telgede arv?

Telgede arv (kolme- või viieteljeline) näitab täpsemalt ära, millistes suundades töötlevad seadmed on võimelised liikuma. Kui me tavaliselt kujutame ette, et kolmemõõtmelises ruumis on võimalik liikuda üles-alla, vasakule-paremale ja edasi-tagasi, siis ongi tegemist kõige enam levinud kolmeteljelise tööpingiga. Selliste masinatega on võimalik küll liikuda igale koordinaadile töölaual ja selle kohal, kuid tööriista lähenemisnurk on alati fikseeritud.

Mida tähendab viieteljeline?

Viieteljeliste pinkide populaarsus on praegu kiiresti kasvamas, sest nendega saab veel täpsemini ja veel keerukama kujuga detaile freesida ühe operatsiooniga.

Viieteljelisel freespingil on lisaks sirgjoonelistele otse liikuvatele telgedele veel kaks pöördtelge, mis aitavad liikuda suvalisele detaili töötlemise koordinaadile sisuliselt suvalise nurga alt. Seda muidugi niikaua, kuni töölaua endaga kokku ei põrka. Selleks, et saavutada suurimat liikumisvabadust, tuleks liigutada detail töölauast võimalikult kõrgele, et oleks võimalik ka altpoolt läheneda. Näiteks on viieteljelise masinaga võimalik teha ka kerakujulisi tooteid, lähenedes toorikule igas punktis vajaliku nurga alt.

Lisaks tehakse vahet indekseerivatel ning samaaegselt juhitavate pöördtelgedega viieteljelistel freespinkidel. Kui indekseerivatel pinkidel on võimelised korraga liikuma ainult sirgjoones liikuvad teljed, siis samaaegselt juhitavate pöördtelgedega freespinkidel võivad kõik teljed korraga liikuda – nii sirg- kui pöördteljed.

Indekseerivatel pinkidel keeratakse enne sobiv lähenemisnurk paika ja siis lõigatakse detaili juba selle konkreetse nurga alt. Samaaegselt juhitavate pöördtelgedega freespingid on aga juba võimelised tegema palju keerukamaid lõikeid.

Mida rohkem liikumist, seda väiksem tööaeg

Põhiargumendiks detaili valmimisel on aga siiski tööaeg, sest masina kasutamine on kallis. Samaaegselt juhitavate pöördtelgedega viieteljelised freespingid saavad märgatavalt vähema lõikeajaga hakkama, seega õige masina valikul tuleb leida kompromiss. Väga keerukatel komponentidel on võimalik freespingil vähendada lõikeaega väga suurel määral, näiteks mitmelt tunnilt minutitele.