Kvaliteedi- ja keskkonna juhtpõhimõtted

 Kvaliteedi- ja keskkonna juhtpõhimõtted

Kliendid 

Meie eesmärk on kindlustada meie klientide südamerahu. 

Suhtleme kliendiga arusaadavalt ja viivitamata, see teeb meiega töötamise lihtsaks ja meeldivaks. 

Teeme kokkulepped kirjalikult ja täidame need täpselt, isegi võimatuna näivad ideed. Kindlustame, et kokkulepitud eelarve piires saab klient täpselt selle, mida ta tellis. Kõik lisaülesanded ja arendused tähendavad uut eelarvet. 

Klientidelt ootame kõrge kvaliteediga sisendit, nii materjali, jooniste kui mõõtude puhul. Ainult nii saame parima tulemuse. 

Tagame alati teostatud toodete vastavuse nõuetele – meie töö on garanteeritud kvaliteediga.

Ebaausaid kokkuleppeid me ei sõlmi. Kvaliteedikontrolli teostab alati töötaja, kes on erapooletu ja ei ole osalenud toote valmistamises. 

Kliendi intellektuaalne omand on meie juures kaitstud. See on auasi. Avalikustame tehtud tööd ainult kokkuleppel kliendiga.

Vastutame kogu protsessi eest – see on arusaadav, võimalikult lihtne, kiire ja kvaliteetne. Oleme selleks juurutanud kvaliteedijuhtimissüsteemi ja kasutame tipptehnikat. 

Koostööpartnerid 

Teeme koostööd vaid oma ala parimatega – meie ootused neile on sama kõrged kui standardid, mille järgi ise tegutseme. 

Sõnastame arusaadavalt oma ootused ja vajadused ning sõlmime üheselt mõistetavad kokkulepped. Hoiame omalt poolt kokkulepetest täpselt kinni.

Suhtleme koostööpartneritega arusaadavalt ja viivitamata, et koostöö meiega oleks võimalikult lihtne, kiire ja üheselt arusaadav.

Meeskond 

Oleme oma ala eksperdid, me tahame teha unikaalseid, maailma paremaks muutvaid asju. 

Me peame lugu täpsusest ja naudime keeruliste ülesannete täitmist. Iga töö on meie jaoks võimalus teha midagi erakordset. Oleme alati valmis osalema koos kliendiga nende erakordsete asjade arendamisel ja loomisel.

Iga meie poolt valmistatud toode peab olema esteetiliselt nauditav. 

Pidev õppimine ning eneseteostus on meie jaoks elu loomulik osa. 

Oleme meeskonnana üks tervik meie klientide soovide täitmisel!

Keskkond 

Töötame pidevalt selle nimel, et kõik meie tegevused vastaksid seaduslikele nõuetele, oleksid tõhusad ja kasutaksid kõiki ressursse võimalikult optimaalselt. Nii saame kaitsta keskkonda, vältida saastamist ja olla keskkonnaalaselt järjest tulemuslikumad. 

Kogume kokku 100% tekkinud laastust ja pressime selle kokku, et vähendada jäätmete veole kuluvat transporti. 

Kogume kokku ja suuname taaskasutusse ka kogu praagi – kvaliteedianalüüs aitab meil aru saada, kuidas viia selle osakaal miinimumini. Vähem praaki tähendab vähem asjata kulutatud ressurssi. 

Juhtpõhimõtted on kinnitatud 20.11.2021