Privaatsuspoliitika

Nendes andmekaitsetingimustes on kirjeldatud meie teenuse kasutamise käigus saadud isikuandmete kogumise, kasutamise ja avaldamise põhimõtteid ja protseduure. Samuti on selgitatud teie isikuandmetega seotud õigusi ja seda, kuidas seadus teid kaitseb. Kasutame teie isikuandmeid teenuse osutamiseks ja parandamiseks. Teenuse kasutamise korral annate nõusoleku isikuandmete kogumiseks ja kasutamiseks siinsete andmekaitsetingimuste kohaselt.

Tõlgendamine ja mõisted

Tõlgendamine
Mõistete tähendus on esitatud allpool.
Mõistete tähendus on ainsuses ja mitmuses sama.

Mõisted
Andmekaitsetingimustes on kasutatud järgmisi mõisteid:

 • Teie – inimene, kellel on teenusele juurdepääs või kes kasutab teenust või ettevõte või muu juriidiline isik, kelle nimel on inimesel teenusele juurdepääs või kelle nimel inimene teenust kasutab.

Isikuandmete kaitse üldmääruse alusel võidakse teile viidata ka kui andmesubjektile või kasutajale, sest teie kasutate teenust.

 • Ettevõte – (edaspidi: ettevõte või meie) Amper Engineering OÜ, Pärnu mnt 388E, 11612, Tallinn.

Isikuandmete kaitse üldmääruse tähenduses on ettevõte vastutav töötleja.

 • Sidusettevõtja – juriidiline isik, kellel on valitsev mõju, kelle üle omatakse valitsevat mõju või kes on ühise valitseva mõju all, kus valitsev mõju tähendab vähemalt 50% aktsiate, kapitaliosaluse või muude väärtpaberite omamist, mis annab hääleõiguse direktorite või muude juhtorganite valimisel.
 • Konto – teie jaoks loodud kordumatu konto, mis annab juurdepääsu teenusele või selle osadele.
 • Veebisait – Amper Engineering OÜ veebisait https://oldbac.com
 • Teenus – veebisait https://oldbac.com
 • Riik – Eesti.
 • Teenuseosutaja – mistahes füüsiline või juriidiline isik, kes töötleb andmeid ettevõtte nimel. See viitab kolmandatele ettevõtetele või ettevõttes töötavatele inimestele, kelle tööks on teenuse võimaldamine, teenuse osutamine ettevõtte nimel, teenusega seotud teenuste osutamine või ettevõtte abistamine teenuse kasutamise analüüsimisel.

Isikuandmete kaitse üldmääruse tähenduses on teenuseosutaja volitatud töötleja.

 • Kolmandate isikute sotsiaalmeediateenus – mistahes veebisait või sotsiaalmeedia veebisait, mille kaudu kasutaja saab sisse logida või luua konto teenuse kasutamiseks.
 • Isikuandmed – igasugune teave tuvastatud või tuvastatava isiku kohta.

Isikuandmete kaitse üldmääruse tähenduses on isikuandmed igasugune teiega seotud teave, nagu nimi, isikukood, asukohateave, võrguidentifikaator, või teave ühe või mitme füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse tunnuse kohta.

 • Küpsised – väikesed failid, mida veebisaidid talletavad teie arvutis, mobiilseadmes või muus seadmes ning mille üks paljudest kasutusaladest on teabe kogumine teie sirvimisajaloo kohta sellel veebisaidil.
 • Seade – mistahes seade, millel on juurdepääs teenusele, näiteks arvuti, mobiiltelefon või tahvelarvuti.
 • Kasutusandmed – automaatselt kogutavad andmed, mis tekivad kas teenuse kasutamisel või teenuse enda taristust (nt lehe külastamise kestus).
 • Vastutav töötleja – isikuandmete kaitse üldmääruse tähenduses on vastutav töötleja ettevõte kui juriidiline isik, kes üksi või koos teistega määrab kindlaks isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid.

Teie isikuandmete kogumine ja kasutamine

Kogutavate andmete liigid

Isikuandmed
Teenuse kasutamise ajal võime paluda teil esitada teatavat isiku tuvastamist võimaldavat teavet, mida saab kasutada teiega ühenduse võtmiseks või teie tuvastamiseks. Isikut tuvastada võimaldav teave võib olla:

 • e-posti aadress;
 • ees- ja perekonnanimi;
 • telefoninumber;
 • aadress, riik, maakond, sihtnumber, linn;
 • pangakonto andmed, et tasuda teenuse raames ostetud toodete ja/või teenuste eest;
 • kasutusandmed

Kui maksate toodete ja/või teenuste eest pangaülekandega, võime tehingu tegemiseks ja teie isiku tuvastamiseks küsida teilt andmeid. Selline teave võib olla:

 • sünniaeg;
 • pass või riiklik ID-kaart;
 • pangakaardi väljavõte;
 • muu teave, mis seob teid kindla aadressiga.

Kasutusandmed
Kasutusandmeid kogutakse automaatselt teenuse kasutamise ajal.
Kasutusandmed võivad olla näiteks teie seadme internetiprotokolli aadress (nt IP-aadress), brauseri tüüp, brauseri versioon, meie teenuse leheküljed, mida külastate, külastuse kellaaeg ja kuupäev, lehekülgedel veedetud aeg, seadme kordumatud identifitseerimistunnused ja muud diagnostikaandmed.

Kui kasutate meie teenusele juurdepääsemiseks mobiilseadet, võime automaatselt koguda kindlaid andmeid, nagu teie mobiilseadme tüüp, mobiilseadme kordumatu identifitseerimistunnus, teie mobiilseadme IP-aadress, mobiilseadme operatsioonisüsteem, teie brauser mobiiliseadmes, seadme kordumatud identifitseerimistunnused ja muud diagnostikaandmed.

Ühtlasi võime koguda teavet, mida teie brauser saadab iga kord, kui meie teenust kasutate või kasutate teenusele juurdepääsu saamiseks oma mobiilseadet.

Teave kolmandate isikute sotsiaalmeediateenustelt
Ettevõte lubab teil teenuse kasutamiseks luua konto ja logida sisse järgmiste kolmandate isikute sotsiaalmeediateenuste kaudu:

 • Google,
 • Facebook,
 • Twitter

Kui otsustate kasutada registreerimiseks kolmandate isikute sotsiaalmeediateenuseid või annate meile muul juhul juurdepääsu sellistele teenustele, võime koguda isikuandmeid, mis on juba seotud teie kolmandate isikute sotsiaalmeediateenuste kontoga, nagu teie nimi, e-posti aadress, teie toimingud või teie kontaktide loend.

Saate kolmandate isikute sotsiaalmeediateenuse konto kaudu jagada ettevõttele ka lisateavet. Kui otsustate jagada registreerimisel või muul ajal sellist teavet ja isikuandmeid, annate ettevõttele nõusoleku neid siinsete andmekaitsetingimuste kohaselt kasutada, jagada ja säilitada.

Jälgimistehnoloogia ja küpsised
Kasutame oma teenuse tegevuste ja kindlate andmete säilitamiseks küpsiseid ja muud samalaadset jälgimistehnoloogiat. Kasutame teabe kogumiseks ja jälgimiseks ning teenuse parandamiseks ja analüüsimiseks majakaid, silte ja skripte.

Võite brauseri seada kõikide küpsiste kasutamisest keelduma või küpsiste saatmisest märku andma. Kui te ei nõustu küpsiste kasutamisega, siis ei pruugi te kõiki meie teenuse osi kasutada saada.

Küpsised jagunevad püsiküpsisteks ja seansiküpsisteks. Püsiküpsised jäävad teie arvutisse või mobiilseadmesse ka internetiühenduse katkemise korral, kuid seansiküpsised kustutatakse kohe pärast brauseri sulgemist. Küpsiste kohta leiate lisateavet artiklist „Mis on küpsised?“.

Kasutame seansi- ja püsiküpsiseid järgmistel eesmärkidel.

 • Vajalikud küpsised
  • Tüüp: seansiküpsised
  • Saatja: meie

Eesmärk: need küpsised on vajalikud, et saaksime teile oma veebisaidi kaudu teenuseid osutada ja et saaksite kasutada mõnda veebisaidi funktsiooni. Need aitavad kasutajaid autentida ja ennetavad kasutajakontode kasutamist pettuse eesmärgil. Ilma nende küpsisteta ei ole taotletud teenuse osutamine võimalik ja kasutame neid küpsiseid üksnes teile teenuste osutamiseks.

 • Küpsiste kasutamise põhimõtted / küpsistega nõustumise teade
  • Tüüp: püsiküpsised
  • Saatja: meie

Eesmärk: need küpsised teevad kindlaks, kas kasutajad on nõustunud veebisaidil küpsiste kasutamisega.

 • Funktsionaalsusküpsised
  • Tüüp: püsiküpsised
  • Saatja: meie

Eesmärk: need küpsised jätavad meelde, milliseid valikuid te veebisaiti kasutades teete, nt teie sisselogimisandmed või keelevalik. Nende küpsiste eesmärk on pakkuda teile personaalsemat kasutajakogemust ning vältida veebisaidi igal külastusel oma eelistuste korduvat sisestamist.

 • Jälgimis- ja jõudlusküpsised
  • Tüüp: püsiküpsised
  • Saatja: kolmandad isikud

Eesmärk: neid küpsiseid kasutatakse selleks, et jälgida veebisaidile liiklemist ja seda, kuidas kasutajad veebisaidi kasutavad. Nende küpsistega kogutud teave võib teid eraldiseisva külalisena otseselt või kaudselt tuvastada. See on tingitud asjaolust, et kogutud teave on üldjuhul seotud veebisaidile juurdepääsuks kasutatava seadme pseudonüümitud identifikaatoriga. Ühtlasi võime neid küpsiseid kasutada veebisaidi uute reklaamide, lehtede, funktsioonide või kasutusvõimaluste katsetamiseks, et näha, kuidas kasutajad neile reageerivad.

 • Sihistus- ja reklaamiküpsised
  • Tüüp: püsiküpsised
  • Saatja: kolmandad isikud

Eesmärk: need küpsised jälgivad teie sirvimisharjumusi, et saaksime teile näidata huvipakkuvamaid reklaame. Need küpsised jaotavad kasutavad teie sirvimisandmeid ja jaotavad teid sarnaste huvidega kasutajatega samasse rühma. Selle teabe alusel ja teie nõusolekul võivad kolmandatest isikutest reklaamijad lähetada küpsiseid, et näidata reklaame, mis meie arvates vastavad teie huvidele kolmandate isikute veebisaitidel.

Lisateavet selle kohta, milliseid küpsiseid me kasutame ja millised on teie valikud seoses küpsiste kasutamisega, leiate meie küpsiste kasutamise põhimõtetest.

Teie isikuandmete kasutamine

Ettevõte võib teie isikuandmeid kasutada järgmistel eesmärkidel:

 • Teenuse osutamiseks ja säilitamiseks, sealhulgas teenuse kasutamise seiramiseks.
 • Teie konto haldamiseks: et hallata teie registreerumist teenuse kasutajaks. Teie esitatud isikuandmed võivad anda teile juurdepääsu teenuse funktsioonidele, mis on teile kättesaadavad registreeritud kasutajana.
 • Lepingu täitmiseks: teie ostetud toodete, esemete või teenuste ostulepingu või muu teenuse kaudu sõlmitava lepingu koostamiseks, järgimiseks ja tagamiseks.
 • Teiega ühenduse võtmiseks: et võtta teiega ühendust e-posti, telefoni, tekstsõnumi või muu samaväärse elektroonilise sidekanali kaudu (nt mobiilirakenduse tõuketeated), et edastada teile funktsioonide, toodete või lepingujärgsete teenuste uuendusi või uudiseid, sealhulgas turvauuendusi, kui nende rakendamine on vajalik või mõistlik.
 • Et tuua teieni uudiseid, eripakkumisi ja üldteavet pakutavate kaupade, teenuste ja ürituste kohta, millelaadseid te olete juba varem ostnud või mille kohta olete päringuid esitanud, kui te ei ole sellise teabe saamisest keeldunud.
 • Teie taotluste haldamiseks: et menetleda ja hallata teie saadetud taotlusi.

Võime jagada teie isikuandmeid järgmistes olukordades.

 • Teenuseosutajatele. Võime jagada teie isikuandmeid teenuseosutajatele, et seirata ja analüüsida teenuse kasutamist, näidata teile reklaame teenuse toetamiseks ja säilitamiseks, näidata teile reklaame kolmandate isikute veebisaitidel, kui olete meie teenust külastanud, maksete töötlemiseks ja teiega ühenduse võtmiseks.
 • Äritegevuse ülemineku korral. Võime jagada või edastada teie isikuandmeid seoses ühinemise, ettevõtte vara müügi, finantseerimise või kogu oma ettevõtte või selle osa omandamisega teise ettevõtte poolt, või selliste tegevustega seotud läbirääkimiste ajal.
 • Sidusettevõtjatele. Võime jagada teie teavet oma sidusettevõtjatega. Sellisel juhul nõuame sidusettevõtjatelt andmekaitsetingimuste järgimist. Sidusettevõtjad hõlmavad meie emaettevõtjat, muid tütarettevõtjaid, ühisettevõtete partnereid või muid ettevõtteid, kelle üle meil on valitsev mõju või kelle valitseva mõju all me oleme.
 • Äripartneritele. Võime jagada teie teavet oma äripartneritele, et pakkuda teile kindlaid tooteid, teenuseid või reklaampakkumisi.
 • Teistele kasutajatele. Kui jagate avalikus sfääris oma isikuandmeid või suhtlete teiste kasutajatega, võib see teave olla nähtav kõikidele kasutajatele ja seda võidakse ettevõtteväliselt avalikult levitada. Kui suhtlete teiste kasutajatega või registreerute kolmandate isikute sotsiaalmeediateenuse kaudu, võivad teie kontaktid kolmandate isikute sotsiaalmeediateenuses näha teie nime, profiili, pilte ja teie tegevuse kirjeldust. Teie tegevuse kirjeldused on nähtavad ka teistele kasutajatele, kes saavad teiega suhelda ja vaadata teie profiili.

Teie isikuandmete säilitamine

Ettevõte säilitab teie isikuandmeid üksnes siinsetes andmekaitsetingimustes sätestatud eesmärkide täitmiseks vajalikul määral. Säilitame ja kasutame teie isikuandmeid sel määral, mil see on vajalik meie juriidiliste kohustuste täitmiseks (näiteks kui oleme kohustatud teie andmeid säilitama kohaldatavate õigusaktide täitmiseks), vaidluste lahendamiseks ning meie õiguslike kokkulepete ja põhimõtete jõustamiseks.

Peale selle säilitab ettevõte kasutusandmeid ka siseanalüüsi eesmärgil. Kasutusandmeid säilitatakse enamasti lühema aja vältel, välja arvatud juhul, kui neid andmeid kasutatakse turvalisuse tugevdamiseks või meie teenuse funktsionaalsuse parandamiseks või kui oleme õiguslikult kohustatud neid andmeid pikema aja vältel säilitama.

Teie isikuandmete edastamine

Teie teavet, sealhulgas isikuandmeid, töödeldakse ettevõtte kontorites ja töötlemisega seotud poolte muudes asukohtades. Seega võidakse teie andmeid edastada sellistesse arvutitesse (ja neid seal hoida), mis paiknevad väljaspool teie osariiki, provintsi, riiki või muud valitsuse jurisdiktsiooni, kus võivad kehtida teistsugused andmekaitseseadused kui teie jurisdiktsioonis.

Teie nõusolek nende andmekaitsetingimustega koos sellise teabe esitamisega tähendab, et olete oma andmete edastamisega nõus.

Ettevõte võtab mõistlikkuse piires kõik vajalikud meetmed, et tagada teie andmete turvalisus ja nende töötlemine kooskõlas siinsete andmekaitsetingimustega ning kanda hoolt, et teie isikuandmeid ei edastata ühelegi organisatsioonile või riigile, kus ei kehti piisavad kontrollmeetmed, sealhulgas teie andmete ja muude isikuandmete kaitseks.

Teie isikuandmete avaldamine

Äritegevuse üleminek
Kui ettevõte on seotud ühinemise, omandamise või varade müümisega, võidakse teie isikuandmeid edastada. Anname teile ette teada, kui teie isikuandmed edastatakse ja neile hakkavad kohalduma teistsugused andmekaitsetingimused.

Õiguskaitse
Mõnel juhul võidakse ettevõtet kohustada teie isikuandmeid avaldama siis, kui see on seadusega nõutav või kui avaliku sektori asutused (nt kohus või riigiasutus) esitavad selleks kehtiva taotluse.

Muud õigusnõuded
Ettevõte võib teie isikuandmeid avaldada hea usu põhimõttel, kui see on vajalik:

 • juriidilise kohustuse täitmiseks;
 • ettevõtte õiguste ja vara kaitseks;
 • teenusega seotud võimaliku väärteo ennetamiseks või uurimiseks;
 • teenuse kasutajate isikliku turvalisuse või avalikkuse kaitseks;
 • kaitseks õigusliku vastutuse eest.

Teie isikuandmete turvalisus
Teie isikuandmete turvalisus on meie jaoks oluline, kuid tasub meeles pidada, et ükski veebipõhine edastusviis või elektrooniline säilitusmeetod ei ole täiesti turvaline. Meie eesmärk on kasutada teie isikuandmete kaitseks kaubanduslikult vastuvõetavaid meetmeid, ent me ei saa tagada teie isikuandmete absoluutset turvalisust.

Täpsem teave teie isikuandmete töötlemise kohta

Teenuseosutajad pääsevad teie isikuandmete juurde üksnes selleks, et täita meie nimel oma ülesandeid ning neil lasub kohustus mitte avaldada ega kasutada teie isikuandmeid ühelgi muul eesmärgil.

Analüütilised andmed
Võime kasutada kolmandatest isikutest teenuseosutajaid, et seirata ja analüüsida meie teenuse kasutamist.

 • Google Analytics

Google Analytics on Google’i veebianalüütika teenus, mis jälgib ja annab teada veebisaidil toimuvast liiklusest. Google kasutab kogutud andmeid meie teenuse kasutamise jälgimiseks ja seiramiseks. Neid andmeid jagatakse ka Google’i muude teenustega. Google võib kogutud andmeid kasutada ka Google’i reklaamivõrgustikus reklaamide konteksti panemiseks ja isikustamiseks.

Võite brauserisse paigaldada ka Google Analyticsist loobumise plugina, mis ei lase Google Analyticsil pääseda juurde teie teenusega seotud tegevusele. Plugin ei lase Google Analyticsi JavaScriptil (ga.js, analytics.js ja dc.js) jagada Google Analyticsiga teavet külastusaktiivsuse kohta.

Täpsemat teavet Google’i privaatsustavade kohta leiate Google’i andmekaitsetingimuste veebilehelt: https://policies.google.com/privacy?hl=et 

Reklaam
Kasutame reklaamide näitamiseks teenuseosutajaid oma teenuse toetamise ja säilitamise eesmärgil.

 • Google AdSense ja DoubleClicki küpsis

Kolmandast isikust kauplejana kasutab Google küpsiseid, et meie teenuses reklaame näidata. Google kasutab DoubleClicki küpsiseid, et näidata meie kasutajatele enda ja oma partnerite reklaame, tuginedes kasutajate teenusekülastusele või muude veebisaitide külastamisele.

Võite loobuda DoubleClicki küpsiste kasutamisest huvipõhise reklaamide näitamiseks, külastades Google Adsi seadete lehekülge: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=et.

Meiliturundus
Võime kasutada teie isikuandmeid, et saata teile uudiskirju, turundus- või müügiedendusmaterjale ja muud teile huvipakkuvat teavet. Meie saadetud teadetest loobumiseks järgige igas meie kirjas olevat loobumislinki või -juhiseid või võtke meiega ühendust.

Võime kasutada meiliturunduse teenuseosutajaid, et teile e-kirju saata ja hallata nende saatmist.

 • Mailchimp

Mailchimp on ettevõtte The Rocket Science Group LLC osutatav meiliturundusteenus.

Täpsemat teavet Mailchimpi privaatsustavade kohta leiate nende andmekaitsetingimustest: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Käitumispõhine korduvreklaam
Ettevõte kasutab korduvreklaami teenuseid, et näidata teile reklaame kolmandate isikute veebisaitidel pärast seda, kui olete külastanud meie teenust. Kasutame koos kolmandatest isikutest kauplejatega küpsiseid, et reklaamidele teavet edastada, neid optimeerida ja teile näidata, tuginedes teie varasematele teenusekülastustele.

 • Google Ads (AdWords)

Google Adsi (AdWords) korduvreklaami teenust osutab Google Inc.

Võite loobuda Google Analyticsi bännerreklaamidest ja muuta oma Google’i bännerivõrgustiku seadeid Google Adsi seadete lehel: http://www.google.com/settings/ads.

Google soovitab paigaldada brauserisse ka Google Analyticsist loobumise plugina: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Google Analyticsist loobumise plugin annab külalistele võimaluse takistada Google Analyticsil oma andmeid koguda ja kasutada.

Täpsemat teavet Google’i privaatsustavade kohta leiate Google’i andmekaitsetingimuste veebilehelt:

https://policies.google.com/privacy?hl=et.

 • Facebook

Facebooki korduvreklaami teenust osutab Facebook Inc.

Täpsemat teavet Facebooki huvipõhise reklaami kohta leiate lehelt:

https://www.facebook.com/help/164968693837950.

Facebooki huvipõhistest reklaamidest loobumiseks järgige Facebooki juhiseid lehel:

https://www.facebook.com/help/568137493302217.

Facebook järgib digitaalreklaami ühenduse kehtestatud veebipõhise käitumusliku reklaami eneseregulatsiooni põhimõtteid. Võite loobuda Facebooki ja muude osalevate ettevõtete reklaamidest USA digitaalreklaami ühenduse veebisaidi kaudu http://www.aboutads.info/choices/, Kanada digitaalreklaami ühenduse veebisaidi kaudu http://youradchoices.ca/ või Euroopa interaktiivse digitaalreklaami ühenduse veebisaidi kaudu http://www.youronlinechoices.eu/, või kasutage reklaamides loobumiseks oma mobiilseadme seadeid.

Täpsemat teavet Facebooki privaatsustavade kohta leiate Facebooki andmepoliitika lehelt: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Maksed ja tellimuste eest tasumine

Võime teenuse raames pakkuda/osutada tasulisi tooteid ja/või teenuseid. Sellisel juhul võime maksete töötlemiseks kasutada kolmandate isikute teenuseid (Maksekeskus AS).

Me ei säilita ega kogu teie maksekaardi andmeid. See teave esitatakse otse kolmandatest isikutest maksetöötlejatele, kes kasutavad teie isikandmeid oma andmekaitsetingimuste kohaselt. Need maksetöötlejad järgivad PCI-DSS-i kehtestatud standardeid, mida haldab PCI Security Standards Council, kelle koostööpartnerite hulka kuuluvad sellised kaubamärgid nagu Visa, Mastercard, American Express ja Discover. PCI-DSSi nõuded aitavad tagada makseteabe turvalise käitlemise.

Kui kasutate meie teenust, et maksta toodete ja/või teenuste eest pangaülekandega, võime paluda teilt teavet, mis võimaldaks selle tehingu tegemist ja teie isiku tuvastamist.

Klient tasub tellimuse eest ettemaksuna kauba müügihinna ning kohaletoimetamise tasu täies ulatuses. Teenuse osutamise tingimused on toodud esitatud pakkumises, sh täitmise tähtajad ja teenusest loobumise kord. Tasumine toimub väljaspool 3dscan.ee veebilehte, turvalises keskkonnas – pangalingiga tasumisel vastava panga turvalises keskkonnas ja krediitkaardiga tasumisel Maksekeskus AS turvalises keskkonnas. Müüjal puudub ligipääs kliendi panga ja krediitkaardi andmetele.

Kauba eest saab tasuda 3dscan.ee veebikeskkonnas näidatud viisidel. Tellimuse maksumusele võib lisanduda teenustasu vastavalt kliendi ja panga- või krediitkaardi väljastaja vahel sõlmitud lepingule.

Privaatsus isikuandmete kaitse üldmääruse alusel

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus isikuandmete kaitse üldmääruse kohaselt
Võime töödelda teie isikuandmeid järgmistel tingimustel:

 • Nõusolek. Annate oma nõusoleku isikuandmete töötlemiseks ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil.
 • Lepingu täitmine. Isikuandmete esitamine on vajalik teiega sõlmitud lepingu täitmiseks ja/või asjakohaste lepingueelsete kohustuste täitmiseks.
 • Juriidilised kohustused. Isikuandmete töötlemine on vajalik ettevõtja juriidilise kohustuse täitmiseks.
 • Olulised huvid. Isikuandmete töötlemine on vajalik teie või mõne muu füüsilise isiku oluliste huvide kaitsmiseks.
 • Avalik huvi. Isikuandmete töötlemine on seotud avalikes huvides oleva ülesandega või ettevõtte avaliku võimu teostamiseks.
 • Õigustatud huvi. Isikuandmete töötlemine on vajalik ettevõtte õigustatud huvides.

Ettevõte selgitab teile meeleldi, mis on teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus ning jagab teavet selle kohta, kas isikuandmete esitamine on õigusaktist või lepingust tulenev kohustus või lepingu sõlmimiseks vajalik nõue.

Teie õigused isikuandmete kaitse üldmääruse kohaselt

Ettevõte kohustub austama teie isikuandmete konfidentsiaalsust ja tagama teile võimaluse kasutada oma õiguseid.
Siinsete andmekaitsetingimuste ja EL-is kehtiva õiguse kohaselt on teil järgmised õigused.

 • Õigus taotleda isikuandmetega tutvumist. Õigus tutvuda teabega, mis meil teie kohta on ning seda ajakohastada või kustutada. Võimaluse korral saate oma isikuandmetega tutvuda ja neid ajakohastada või taotleda nende kustutamist otse oma kontoseadete alt. Kui te ei saa neid toiminguid ise teha, siis pöörduge abi saamiseks meie poole. Nii saate ka koopia isikuandmetest, mida teie kohta säilitame.
 • Õigus taotleda isikuandmete parandamist, mida teie kohta säilitame. Teil on õigus taotleda, et parandataks kõik ebaõiged või mittetäielikud andmed, mida teie kohta säilitame.
 • Õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele. See õigus kehtib juhul, kui tugineme andmete töötlemise õigusliku alusena õigustatud huvile ja miski teie olukorras tekitab teis soovi esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemisele sellel alusel. Ühtlasi on teil õigus esitada vastuväiteid, kui töötleme teie isikuandmeid otseturunduse eesmärgil.
 • Õigus taotleda oma isikuandmete kustutamist. Teil on õigus taotleda oma isikuandmete kustutamist või eemaldamist, kui meil ei ole mõjuvat põhjust jätkata nende töötlemist.
 • Õigus taotleda oma isikuandmete edastamist. Anname teile või teie valitud kolmandale isikule teie isikuandmed struktureeritud, üldkasutatavas vormingus ja masinloetaval kujul. Pange tähele, et see õigus kehtib üksnes automatiseeritud teabe kohta, mille kasutamiseks te meile nõusoleku andsite, või mida me kasutasime teiega sõlmitud lepingu täitmiseks.
 • Õigus oma nõusolek tagasi võtta. Teil on õigus nõusolek oma isikuandmete kasutamiseks igal ajal tagasi võtta. Kui võtate oma nõusoleku tagasi, ei pruugi me tagada juurdepääsu teatavatele teenuse funktsioonidele.

Andmekaitseõiguste kasutamine isikuandmete kaitse üldmääruse kohaselt

Võite kasutada oma õigust andmetega tutvumiseks, nende parandamiseks, nende töötlemise lõpetamiseks ja nende töötlemisele vastuväidete esitamiseks, võttes meiega ühendust. Juhime tähelepanu, et võime paluda teilt oma isiku tuvastamist, enne kui taotlusele vastame. Taotluse esitamise korral anname endast kõik, et vastata teile esimesel võimalusel. Teil on õigus esitada andmekaitseasutusele teie isikuandmete kogumise ja kasutamise kohta kaebus. Kui asute Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP), siis võtke lisateabe saamiseks ühendust oma kohaliku andmekaitseasutusega EMP-s.

Laste privaatsus

Meie teenus ei ole suunatud alla 13-aastastele isikutele. Me ei kogu teadlikult isikut tuvastada võimaldavat teavet alla 13-aastaste isikute kohta. Kui olete lapsevanema või hooldajana teadlik, et teie laps on meile esitanud oma isikuandmeid, siis võtke meiega ühendust. Kui saame teada, et oleme lapsevanema nõusolekut kinnitamata kogunud isikuandmeid alla 13-aastastelt isikutelt, võtame meetmeid, et need andmed oma serverist eemaldada.

Lingid muudele veebisaitidele

Meie teenus võib sisaldada linke muudele veebisaitidele, mida meie ei halda. Klõpsates kolmanda isiku lingile, suunatakse teid kolmanda isiku veebisaidile. Soovitame teil tungivalt tutvuda iga kasutatava saidi andmekaitsetingimustega.
Meil puudub kolmandate isikute veebisaitide või teenuste sisu, andmekaitsetingimuste või tavade üle kontroll ja me ei võta selle eest mingit vastutust.

Andmekaitsetingimuste muutmine

Võime oma andmekaitsetingimusi aeg-ajalt uuendada. Teavitame teid muudatustest, postitades uued andmekaitsetingimused sellele lehele.
Anname teile muudatuste jõustumisest e-posti teel ja/või teenuses väljapaistva teatega ette teada ning uuendame andmekaitsetingimuste alguses olevat viimase uuendamise kuupäeva.
Soovitame teil andmekaitsetingimused regulaarselt üle vaadata, juhuks kui neis on tehtud muudatusi. Andmekaitsetingimustes tehtud muudatused jõustuvad alates nende postitamisest sellele lehele.

Kontaktandmed

Kui teil on andmekaitsetingimuste kohta küsimusi, siis võtke meiega ühendust:
külastades meie veebisaidil lehte https://oldbac.ee/et/meist/