Freesimistundide muutmine minutiteks – 2. osa

By oldbac 13.05.2021

Mis aitab veel aega kokku hoida?

Detaili valmistamise aeg sõltub konkreetsest olukorrast ja detaili keerukusest. Kindel on aga see, et õigesti tehes võib ajas võita väga palju, lausa kordades.

Tihtipeale on võimalik palju aega kokku hoida nii programmeerimise kiiruse, kui ka lõikeaja arvelt.

Selleks, et detaili saaks ühe operatsiooniga algusest lõpuni valmis teha ilma seda vahepeal töölaualt lahti võtmata või erinevaid masinaid kasutamata, on vaja freespinki, mis pääseb detailile ligi iga nurga alt ilma detaili uuesti kinnitamata. Siin tulevadki mängu viieteljelised freespingid, mis võivad tööriistu liigutada nii kolmel sirgjoonelisel teljel kui ka kahel pöördteljel. Veel suurema vabaduse annab see, kui kõikidel telgedel saab samaaegselt liikuda.

Seda, mismoodi tööriistad liiguvad, lahendatakse erinevate seadmete ja erinevate tootjate puhul erinevalt. Ainuüksi kinemaatikaid, kuidas liikumine masinas toimub, on mitmeid. Näiteks osadel pinkidel liigutatakse töölauda, osadel aga spindlit. Töölaua liigutamist kasutatakse enamasti väiksematel pinkidel, kuna siis on lihtsam detaili liigutada. Väga suured detailid on rasked ja siis on juba mõistlikum liigutada spindlit, lõigatav detail seisab töötlemise ajal paigal.

OLDBAC kasutab näiteks selliseid freespinke, millel liigutatakse kolmel lineaarteljel (ette-taha, vasakule-paremale, üles-alla) spindlit ja pöördtelgedel töölauda.

Kuidas me jõudsime Hermle C32 viieteljelise freespingini?

Enne igapäevaseks tööks sobiva CNC pingi valikut tegime üsna põhjaliku uurimistöö Internetis ja külastasime ka erinevaid tootjaid. Käisime päris mitmel korral ise freespingi tootja tehases kohal, et näha, mida ja kuidas nad toodavad.

Üks kõige olulisemaid asju freespingi valikul oli kasutajakogemus.

Uurisime kasutajate positiivseid ja negatiivseid arvamusi ning Saksa päritolu Hermle masinate kohta negatiivne tagasiside sisuliselt puudus.

Käisime ka mõnedes ettevõtetes, kus Hermle C32 pinke igapäevaselt kasutati ning idee just nende toodet kasutada sai veelkord kinnitust. Otsisimegi just sellist pinki, mis oleks väga universaalne, kuna toodame paljude erinevate valdkondade ettevõtetele detaile. Eesti väiksuse juures peab olema paindlik ja pakkuma võimalikult erinevate soovidega tellijatele head lahendust.

Tundus, et Saksa freespingitootja Hermle ongi just see õige, kellelt ka kõigil Eesti tööstusettevõtetel oleks palju õppida. Uued töötajaid võetakse seal ametisse otse koolipingist, nad õpivad toodetavaid pinke põhjalikult kasutama ja hooldama. Lisaks tehakse koolitöö ajal väga põnevaid projekte tehase masinatega. Selle tulemusena on spetsialistid ametis väga kaua, mõned isegi üle 50 aasta

See more about Hermle’s production in this video:

Mida rohkem liikumist, seda väiksem tööaeg

Põhiargumendiks detaili valmimisel on aga siiski tööaeg, sest masina kasutamine on kallis. Samaaegselt juhitavate pöördtelgedega viieteljelised freespingid saavad märgatavalt vähema lõikeajaga hakkama, seega õige masina valikul tuleb leida kompromiss. Väga keerukatel komponentidel on võimalik freespingil vähendada lõikeaega väga suurel määral, näiteks mitmelt tunnilt minutitele.