By bonamore 08.04.2021

Raadiuste lisamine

Kolmenurksete sisenurkade projekteerimisel peab ühele siseservale olema lisatud raadius. (vt. joonist)

Kõik CNC-freesid on silindrikujulised ning tekitavad tasku serva lõikamisel raadiuse.

Võimalusel vältida kaldenurkasid mis on teravamad, kui täisnurk. Teravate kaldenurkade töötlemisel jääb alati kahe nurga põhja ala kuhu frees ei ulatu. Seda tänu sellele, et enamus levinud lõiketerad on 90 kraadise tööpinnaga. Lisage raadiused teravate kaldenurkade põhja mis oleks vähemalt 1/5 süvendi sügavusest (mida suurem, seda parem).

Teravad kaldenurgad ja raadiused