By oldbac 28.04.2021

Tekst ja tähed

Teksti lisamine freesitavale detailile suurendab kulusid

Teksti lisamine freesitavale detailile suurendab kulusid, kuna eeldab täiendavaid ja aeganõudvaid töötlemisetappe.

Kui teksti lisamine on hädavajalik, siis eelistage sisse süvendatud teksti välja freesitud teksti asemel.

Süvendatud teksti lisamine on 10 korda odavam kui välja freesitud teksti lisamine.