By bonamore 08.04.2021

Õõnsuste sügavused

Projekteerige süvistatud alad nii, et ava/sügavuse suhe oleks 3:1

CNC-lõiketerade pikkus on piiratud ja kõige paremini (kiiremini) töötavad terad siis, kui lõigatava õõnsuse sügavus ei ületa lõiketera läbimõõtu rohkem kui 3 korda.

Sügavamate õõnsuste lõikamine on võimalik (4x või rohkem tööriista läbimõõdust), aga see on kallis ja aeganõudev. Peaksite arvestama kulude suurenemisega, kuna:

  • Vajalik spetsiaalsete tööriistade olemasolu
  • Pikk ja peenike frees on aldis vibreerima mistõttu saab temaga lõigata vaid vähehaaval, mis omakorda pikendab freesimise aega.

Kui sügavad avad on vältimatud peaks arvestama järgnevate lõikekliirensitega: